Slovenske TV

Podnaslovljene TV

Lokalne TV

EX YU TV

Angleške TV

Nemške TV

Italijanske TV

Ostale TV

SLO 3
07:30
PRIMORSKA KRONIKA je informativna oddaja, ki ji dajejo značaj aktualnost, verodostojnost in regionalnost. Poročamo o vsem, kar se dogaja na Primorskem, segamo od Pirana pa vse do Bovca. Razvejana dopisniška mreža omogoča, da čutimo utrip krajev, tudi najmanjših. Prav zato lahko življenje v njih slikamo tako prepričljivo in doživeto. Odzivamo se na dnevne dogodke, hkrati pa ves čas razkrivamo in opozarjamo na družbene nepravilnosti. V naši oddaji z veseljem postrežemo tudi z dobrimi novicami, ki lepšajo naš vsakdan in naredijo našo/vašo oddajo skupaj z drugimi vestmi resnično vredno ogleda.
07:50
Tele M je osrednja dnevna aktualno-informativna oddaja regionalnega programa Televizije Maribor, v kateri poročajo, v pogovorih z gosti, z živimi vklopi s terena, in v povezavi z dopisništvi obravnavajo aktualne teme, ki še posebej zanimajo gledalce v severovzhodni Sloveniji. Vabljeni k ogledu.
08:30
Poročila, pon.
08:45
Odmevi vsak delavnik ob 22.00 ponudijo sveže večerne novice ter analize najpomembnejših dogodkov dneva. Ozadja dogodkov in pojavov, prikrite podrobnosti in nove plati vznemirljivih zgodb predstavljajo novinarji in izbrani gosti, ki jih izprašajo voditelji oddaje ali pa se soočijo med seboj. V studiu damo besedo obema, oziroma toliko stranem, da si naši gledalci lahko ustvarijo čim bolj celostno podobo aktualnih dogajanj. Poleg tega pa še kratek pregled dnevnih svetovnih in domačih novic, ki ste jih morda zamudili ali preslišali čez dan.
09:30
Poročila, pon.
09:40
Marta Razboršek se je pogovarjala z nekdanjo slovensko agentko v postopku arbitraže dr. Simono Drenik. Drenikovo je Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih v javnem delu poročila o zapletih v arbitražnem postopku obremenila, da ni upoštevala zakona o tajnih podatkih in pravil. Drenikova vztraja, da zakona o tajnih podatkih ni kršila in da je v tem postopku grešni kozel, še vedno pa obžaluje, da se je s slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem sploh pogovarjala in ogrozila arbitražni proces.
10:00
Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja:


1. Ali so veljavni in predlagani organizacijski okvir in pooblastila Komisije za preprečevanje korupcije primerljivi z drugimi državami ter katere države imajo podobne institucije?

2. Ali so predlagane rešitve prava pot do vidnejših rezultatov ter bodo res prispevale k izboljšanju sistemskega okvirja boja proti korupciji?

3. Ali bodo predlagane rešitve (v zvezi z nalogami preprečevanja koruptivnih ravnanj) zagotavljale učinkovit boj proti korupciji v luči ničelne stopnje boja proti korupciji?

4. Ali so predlagane rešitve za delo Komisije za preprečevanje korupcije primerne in ustrezne ter kako bodo prispevale k izboljšanju boja proti korupciji?

5. Kakšno Komisijo za preprečevanje korupcije si sploh želimo in kaj naj bi bil njen ključni cilj, namen oziroma naloga?

6. Ali predlog novele dovolj jasno opredeljuje področja urejanja, naloge in pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije?

7. Ali predlog novele krepi.

13:00
Dnevni red seje:


1. Sistemska korupcija pri uvedbi postopka poenostavljene prisilne poravnave.

13:30
V Prvem dnevniku ob 13.00 se lahko vsak dan v letu hitro in učinkovito seznanite z vsemi najpomembnejšimi novicami iz domovine in sveta. V tej krajšI informativni oddaji dajemo prednost hitrosti, ažurnosti in jedrnatosti.
16:00
Dnevni red seje:


1. Seznanitev s Poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2018 v Sloveniji


2. Pobude in vprašanja članov Odbora.

19:00
Dnevni red seje:


1. Izvajanje dokazov:


a) Zaslišanje prič:

- Drago Šketa ob 19.00

- Niko Pušnik ob 20.00.

21:00
Dnevnik, Slovenska kronika, Šport in Vreme s slovenskim znakovnim jezikom
21:50
Dnevni red seje:


1. Letno poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. v letu 2018, ki temelji na prikazu doseganja ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi


2. Pobude in vprašanja članov Odbora.

23:50
Dnevni red seje:


1. Informacija o širitvi diplomatsko-konzularne mreže Republike Slovenije (zaprto za javnost)


2. Vprašanja in pobude članov Odbora za zunanjo politiko


3. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o filmski koprodukciji (revidirane) (MKSEFK)


4. Mednarodna dejavnost Državnega zbora


5. Razno.

00:50
Dnevni red seje:


- 30. obletnica padca berlinskega zidu

- Turške dejavnosti vrtanja v vodah EU in vzhodnem Sredozemlju

- Otrokove pravice ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah

- Razmere v Boliviji

- Mednarodni dan za odpravo nekaznovanja kaznivih dejanj zoper novinarje

- Porast ebole v Vzhodni Afriki.

07:00
PRIMORSKA KRONIKA je informativna oddaja, ki ji dajejo značaj aktualnost, verodostojnost in regionalnost. Poročamo o vsem, kar se dogaja na Primorskem, segamo od Pirana pa vse do Bovca. Razvejana dopisniška mreža omogoča, da čutimo utrip krajev, tudi najmanjših. Prav zato lahko življenje v njih slikamo tako prepričljivo in doživeto. Odzivamo se na dnevne dogodke, hkrati pa ves čas razkrivamo in opozarjamo na družbene nepravilnosti. V naši oddaji z veseljem postrežemo tudi z dobrimi novicami, ki lepšajo naš vsakdan in naredijo našo/vašo oddajo skupaj z drugimi vestmi resnično vredno ogleda.
07:20
Tele M je osrednja dnevna aktualno-informativna oddaja regionalnega programa Televizije Maribor, v kateri poročajo, v pogovorih z gosti, z živimi vklopi s terena, in v povezavi z dopisništvi obravnavajo aktualne teme, ki še posebej zanimajo gledalce v severovzhodni Sloveniji. Vabljeni k ogledu.
08:00
V oddaji Mostovi so na ogled aktualni dogodki predvsem z dvojezičnega območja Prekmurja, s posebnim poudarkom na narodnostni tematiki. Najbolj zastopana področja so narodnostna kultura, izobraževanje, ohranjanje izročila, narodnostna politika, gospodarstvo, kmetijstvo, varovanje okolja ipd. Ob sredah se izmenjujejo rubrike Gospodarstvo – bogastvo, Sejalec, Na zdravje, Šolska klop in rubrika z naslovom Spominjamo se …, ob petkih pa rubriki Naša dediščina in Med nami živijo.

A Hidak című magazinműsorban a legnagyobb mértékben a nemzetiségi politika, a nemzetiségi kultúra, az oktatás és a hagyományőrzés területe, a gazdaság, mezőgazdaság, környezetvédelem stb. van képviselve. A szerdai Hidakban a következő rovatok váltakoznak: Gazda(g)ság, Magvető, Egészségünkre!, Iskolapad és Emlékezünk…. A pénteki Hidakban pedig két rovat váltakozik: a Köztünk élnek és a Hagyományőrző.

08:30
Poročila, pon.
09:00
Dnevni red seje:


1. Izvajanje dokazov:


a) zaslišanje priče Milojke Kolar Celarc ob 9.05

b) zaslišanje priče prof. dr. Marije Pfeifer, dr. med. ob 10.30.

12:30
Dnevni red seje:


3. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2018


4. Letno poročilo Banke Slovenije 2018 z letnim obračunom Banke Slovenije 2018 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2019


5. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritvah za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2019.

14:00
Dnevni red seje:


1. Problematika množičnega vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč.

19:00
Dnevnik ob 19.00 s slovenskim znakovnim jezikom
20:00
Dnevni red seje:


1. Predlog za razrešitev članice Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije


2. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi


3. Predlog sklepa o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško


4. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom.

20:30
Dnevni red seje:


1. Izvajanje dokazov:

-zaslišanje priče Elizabete Györkös ob 16.00

-zaslišanje priče Borisa Marčiča ob 18.00.

07:00
PRIMORSKA KRONIKA je informativna oddaja, ki ji dajejo značaj aktualnost, verodostojnost in regionalnost. Poročamo o vsem, kar se dogaja na Primorskem, segamo od Pirana pa vse do Bovca. Razvejana dopisniška mreža omogoča, da čutimo utrip krajev, tudi najmanjših. Prav zato lahko življenje v njih slikamo tako prepričljivo in doživeto. Odzivamo se na dnevne dogodke, hkrati pa ves čas razkrivamo in opozarjamo na družbene nepravilnosti. V naši oddaji z veseljem postrežemo tudi z dobrimi novicami, ki lepšajo naš vsakdan in naredijo našo/vašo oddajo skupaj z drugimi vestmi resnično vredno ogleda.
07:20
Tele M je osrednja dnevna aktualno-informativna oddaja regionalnega programa Televizije Maribor, v kateri poročajo, v pogovorih z gosti, z živimi vklopi s terena, in v povezavi z dopisništvi obravnavajo aktualne teme, ki še posebej zanimajo gledalce v severovzhodni Sloveniji. Vabljeni k ogledu.
08:00
V oddaji Moj gost/Moja gostja.../Vendégem predstavljamo predvsem osebnosti, ki izvirajo iz Prekmurja in so drugod dosegle vidne rezultate. V njih pa gostimo občasno tudi osebe, ki so se priselile v naše kraje in se vključile v tukajšnje okolje.

A Vendégem című adás olyan személyiségek teljes körű bemutatását tűzte ki célul, akik a Muravidékről származnak és szűkebb vagy tágabb környezetükben, Magyarországon vagy másutt értek el látványos eredményeket. Emellett olyan személyiségeket is bemutatunk, akik a Muravidék kétnyelvű területén letelepedve mutattak fel sikereket.

08:30
Poročila, pon.
09:00
Dnevni red seje:


1. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2020


2. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2021


3. Predlog Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, nujni postopek


4. Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

15:00
Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti glede informiranega ustvarjanja politik in sistemske transformacije družbe.


Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja:


1. Znanje in znanstvena dognanja eksponencialno naraščajo, vendar se njihova uporaba pogosto omejuje na akademsko skupnost.

a) Na kakšne načine in s kakšnimi instrumenti bi se to znanje lahko bolje izkoristilo za dobro družbe?

b) Na kakšen način lahko umerimo znanost, da se sreča in (so)deluje s politiko in kakšne so ovire, ki jih je pri tem potrebno nasloviti?


2. Z večjim upoštevanjem znanosti, lahko izboljšamo transparentnost in posledično zmanjšamo možnost prevlade interesov, ki niso v dobrobit javnega. Od znanja (dokazov) do politik.

a) Je vključitev v znanstveno informiranega odločanja želja, potreba ali celo nuja, če naj odločanje učinkuje na družbene spremembe?

b) Kako se kot politik znajti v poplavi znanja ter se najučinkoviteje posluževati znanosti?

c) Kako in v kakšnem formatu komunicirati z “znanostjo – umetnost komuniciranja med dvema različnima svetovoma? Kako premostiti vrzel med znanostjo in politikami?


3. Negotovost pri ustvarjanju politik.

a) Kako uporabiti znanost pri ustvarjanju in implementaciji politik?

b) Kako ustvariti pogoje in družbo, kjer pripravljavci politik, politiki in zakonodajalci v splošnem prepoznavajo potrebo po uporabi najboljšega znanja?

c) Kako od osebnih namigov do sistemskega znanstvenega svetovanja – spreminjanje znanosti v nasvet? Pod kakšnimi pogoji in kako doseči, da se izognemo neuspehu, nezaupanju in mis interpretaciji?


4. Trajni mehanizem informiranega odločanja.

a) Kako maksimirati učinek znanosti na politike? Kako do trajnostnega sistema, modela, mehanizma znanstvenega svetovanja?

b) Informirano odločanje v centru snovanja politik - na katerih nivojih državnega sistema je slednji priporočljiv, zaželen ali celo nujen?


5. Sistem informiranega odločanja v Sloveniji.

a) Snovalci politik so dnevno podvrženi številnim izzivom: nenatančnost podatkov, vrednote in interesi družbe različne, odločitve so nujne, izzivi pomembni. Vse to kaže na potrebo po kvalitetnem in sistemskem svetovanju ustvarjalcem politik. Kako je sistem zasnovan v Sloveniji?

19:00
Dnevnik, Slovenska kronika, Šport in Vreme s slovenskim znakovnim jezikom
20:00
Danes
20:30
Na tretjem … je oddaja, v kateri so strnjeni aktualni dogodki, odzivi na dogajanje v Državnem zboru, Državnem svetu in tudi v Evropskem parlamentu; vključuje pogovore, soočenja, komentarje, intervjuje ...
21:15
Danes
21:30
Dnevni red seje:


1. Osvetlitev aktualne tematike, povezane s procesom informiranega ustvarjanja politik ter podpornih mehanizmov


2. Razno.

00:30
Dnevni red seje:


1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 19. 11. 2019


2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), Bruselj, 21. 11. 2019


3. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 18. 11. 2019


4. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 21. in 22. 11. 2019.